Titulní stránka   ČESKÉ SDRUŽENÍ PRO TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ
  Agentura ČSTZ  

Středa, 29. května 2024  

  Titulní stránka

 
Vstup:
Jméno:
Heslo:
 
 
\Atmos"
\Honeywell"
REMS
\DRÄGER"
\Junkers"
\Vaillant"
\Regulus"
\Hutira"
Novinky
Co se rozumí kopiemi dokumentů souvisejících se zkouškami nebo revizemi vyhrazených plynových zařízení v paragrafu o evidenci o zkouškách a revizích podle nařízení vlády č. 191/2022 Sb.?
Odborné stanovisko naleznete zde>>>

Stručná informace o činnosti Českého sdružení pro technická zařízení, z.s. v roce 2024.
Ve dnech 7. a 8. listopadu 2023 se uskutečnilo již tradiční školení profesí v oblasti plynových zařízení – ŘEKA 2023, opět v Kulturním domu Trisia v Třinci. Na školení bylo přítomno 128 účastníků, 41 zástupců vystavujících firem a 9 přednášejících.
Celé zhodnocení naleznete zde>>>

Požadavky na vzdělání u přezkušování montérů a revizních techniků plynových zařízení

V poslední době se na naše sdružení obracejí revizní technici a montéři plynových zařízení s žádostí o
radu, jak postupovat v případě, kdy je Technická inspekce České republiky odmítne připustit
k opakovanému přezkoušení z odborné způsobilosti s odůvodněním nesplnění požadavků na
vzdělání podle nařízení vlády účinného od 1.7.2022. Jedná se přitom i o odborníky, kteří prováděli
tuto činnost desítky let. Považují za právně nepřípustné, že jim současné právní předpisy ukončily
jejich dlouholetou pracovní kariéru a v některých případech poslala do řad nezaměstnaných.
Odborné stanovisko naleznete zde>>>

Technická pravidla v oboru plynových zařízení (TPG) jsou nyní k dispozici zdarma.
V jednom průmyslovém podniku, kde provádím revizní činnost na plynovém zařízení, mají problém s vlhnutím (rosením) potrubí STL plynovodu v dimenzi DN 150.
Potrubí prochází z venkovního prostoru do haly prostupem ve stěně jako nadzemní průmyslový plynovod. V hale je uložen na konzolách, má zde jednu odbočku a po cca 20 m prostupuje stěnou do haly sousední. V této první hale sousedící s venkovním prostorem dochází k orosení potrubí a odkapávání vody na výrobky. Tomu je nyní zabráněno pod potrubím umístěným okapem, ale protože se výrobky v hale i suší (keramická výroba), je zde hodně teplo a na žlutém potrubí se opakovaně vytváří černá plíseň.
Technici se na mě obrátili s dotazem, zda a čím mohou potrubí proti rosení zaizolovat.
Podle rozsudku Městského soudu v Praze je Ministerstvo průmyslu a obchodu povinno zajistit sponzorovaný (bezplatný) přístup k technickým pravidlům (TPG), která se vztahují k požadavkům zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), a to ve lhůtě 6 měsíců od právní moci rozsudku.
Celý článek naleznete zde>>>


 
(1/36)
nepřihlášen
  

  KATALOG FIREM  

Zařadit firmu do
KATALOGU FIREM
ZDARMA


|  reklama  |  © ČSTZ 2024  |  webmaster  |