Titulní stránka   ČESKÉ SDRUŽENÍ PRO TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ
  Agentura ČSTZ  

Pondělí, 24. června 2024  

  Titulní stránka

 
Vstup:
Jméno:
Heslo:
 
 
\Atmos"
\Honeywell"
REMS
\DRÄGER"
\Junkers"
\Vaillant"
\Regulus"
\Hutira"
Spolkové členství
Spolkové členství v ČSTZ

ČSTZ SE ZAVAZUJE POSKYTNOUT SPOLKOVÝM ČLENŮM:

 1. Možnost získávání informací o nabídkách spolupráce, které budou u ČSTZ uplatněny.
 2. Po předchozí dohodě možnost uveřejnění inzerce a slev na tuto inzerci v časopise Informační servis ČSTZ (dále jen IS ČSTZ) a v periodikách spolkových členů ČSTZ.
 3. Po předchozí dohodě možnost zveřejnění technických údajů výrobků a nabízených služeb v časopise IS ČSTZ a v periodikách spolkových členů ČSTZ.
 4. Právo využívat všech služeb, které ČSTZ poskytuje, za členskou cenu.
 5. Možnost bezplatné účasti při školeních, seminářích, konferencích a dalších odborných akcích, pořádaných ČSTZ pro členy představenstva ČSTZ a členy redakční rady časopisu IS ČSTZ.
 6. Možnost získání zlevněného vložného při školeních, seminářích, konferencích a dalších odborných akcích, pořádaných ČSTZ pro pracovníky spolkového člena.
 7. Možnost navázat prostřednictvím ČSTZ obchodní, výrobní a jiné kontakty se zahraničními partnery.
 8. Možnost využití odborného nestranného zastoupení ČSTZ při sporech, při zpracování znaleckých a odborných posudků apod.
 9. Právo přednostního vyřízení objednávek veškerých materiálů, např. technických předpisů, technických informací a jiné odborné literatury, vydávaných v rámci ČSTZ.
 10. Účast zástupce spolkového člena na sněmu a zasedání představenstva ČSTZ.
 11. Možnost zabezpečení poradenské, konzultační a expertní činnosti.
 12. Prezentaci spolkových členů při akcích pořádaných ČSTZ, včetně akcí se zahraniční účastí, podle předem dohodnutých podmínek s ČSTZ.
 13. Spolupráci při využití systému ověřování a registrace výrobků a služeb v oborech technických zařízení začleněných do ČSTZ.
 14. Možnost využívat se slevou informační systém ČSTZ a jeho prostřednictvím rychle informovat odbornou veřejnost o nabízených výrobcích a službách spolkového člena.

ZÁVAZKY SPOLKOVÉHO ČLENA:

 1. Dodržovat stanovy ČSTZ.
 2. Zaplatit roční členský příspěvek převodním příkazem na účet ČSTZ do 15-ti dnů od podepsání smlouvy o spolkovém členství. Zaplatit za každý další rok roční členský příspěvek do 31.1. příslušného roku. Roční členský příspěvek se stanovuje smluvně. Počet abonencí si může určit Spolkové člen.
 3. Pro správnost údajů o firmě, uvedených v databázi ČSTZ, bude spolkový člen průběžně hlásit všechny změny a aktuální informace, týkající se spolkového člena.
 4. Chránit zájmy ČSTZ profesní odborností, svým vystupováním a jednáním.   Aktualizace: 21. 11. 2005
|  reklama  |  © ČSTZ 2024  |  webmaster  |