Titulní stránka   ČESKÉ SDRUŽENÍ PRO TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ
  Agentura ČSTZ  

Sobota, 23. září 2023  

  Titulní stránka

 
Vstup:
Jméno:
Heslo:
 
 
\Atmos"
\Honeywell"
REMS
\DRÄGER"
\Junkers"
\Vaillant"
\Regulus"
\Hutira"
Členství

České sdružení pro technická zařízení je dobrovolné a otevřené společenství, jehož členy se mohou stát sdružení, fyzické a právnické osoby, české i zahraniční firmy, podnikatelé, instituce a pracovníci v oboru technických zařízení.

Členstvím získává člen řadu práv, mezi něž patří zejména:

  • možnost ovlivňovat aktivně činnost sdružení
  • možnost objednání služeb nabízených v daném roce (kategorie Z, I, II, III nebo IV)
  • využívat zvýhodnění člena při dalších službách poskytovaných ČSTZ
  • obracet se na orgány ČSTZ při řešení problémů

Povinností člena je pak zejména:

  • napomáhat podle svého nejlepšího vědomí a svědomí při plnění programu a rozvíjení další činnosti ČSTZ
  • chránit zájmy ČSTZ svou profesní odborností, svým vystupováním a jednáním

Bližší informace o podmínkách členství a o činnosti ČSTZ jsou uvedeny ve stanovách

Individuální členství je určeno především zaměstnancům firem v oblasti plynových zařízení nebo soukromým osobám, jejichž hlavní náplní činnosti nebo zájmu nejsou plynová zařízení (např. správa a údržba nemovitostí). Z tohoto důvodu je nabídka služeb členům s individuálním členstvím užší ve srovnání s nabídkou služeb firemním členům. Členský příspěvek je 500 Kč ročně a je splatný do 31. 1. běžného roku nebo do 30 dnů od podání přihlášky o individuálním členství.

Firemní členství je určeno především majitelům a zaměstnancům firem, jejichž hlavní nebo nezanedbatelnou náplní činnosti nebo zájmu jsou plynová zařízení (např. projekční kanceláře, montážní firmy, servisní organizace, revizní technici atp.). Nabídka služeb členům s firemním členstvím je ve srovnání s nabídkou služeb individuálním členům širší. Výhody vyplývající z členství se vztahují na všechny zaměstnance firemního člena. Členský příspěvek závisí na velikosti firmy. Na základě přihlášky o firemním členství je zaslán návrh smlouvy o firemním členství (.doc)

Spolkové členství je určeno společenstvům, sdružením a asociacím a dalším subjektům obdobného charakteru, která mají zájem seznamovat své členy pravidelně s výsledky činnosti ČSTZ. Podmínky spolkového členství se dojednávají individuálně a s ohledem na stanovy a další interní dokumenty obou společenství. Patří mezi ně zejména možnost slev na školeních pořádaných ČSTZ nebo slev při hromadném nákupu produktů ČSTZ.

 

 

 

 

nepřihlášen
  

7. 11. - 8. 11. 2023

ŠKOLENÍ PRACOVNÍKŮ V OBORU PLYNOVÝCH ZAŘÍZENÍ ŘEKA 2023 - TŘINEC  KATALOG FIREM  

Zařadit firmu do
KATALOGU FIREM
ZDARMA


|  reklama  |  © ČSTZ 2023  |  webmaster  |