Titulní stránka   ČESKÉ SDRUŽENÍ PRO TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ
  Agentura ČSTZ  

Pátek, 12. července 2024  

  Titulní stránka

 
Vstup:
Jméno:
Heslo:
 
 
\Atmos"
\Honeywell"
REMS
\DRÄGER"
\Junkers"
\Vaillant"
\Regulus"
\Hutira"
Členství

České sdružení pro technická zařízení je dobrovolné a otevřené společenství, jehož členy se mohou stát sdružení, fyzické a právnické osoby, české i zahraniční firmy, podnikatelé, instituce a pracovníci v oboru technických zařízení.

Členstvím získává člen řadu práv, mezi něž patří zejména:

  • možnost ovlivňovat aktivně činnost sdružení
  • možnost objednání služeb nabízených v daném roce (kategorie Z, I, II, III nebo IV)
  • využívat zvýhodnění člena při dalších službách poskytovaných ČSTZ
  • obracet se na orgány ČSTZ při řešení problémů

Povinností člena je pak zejména:

  • napomáhat podle svého nejlepšího vědomí a svědomí při plnění programu a rozvíjení další činnosti ČSTZ
  • chránit zájmy ČSTZ svou profesní odborností, svým vystupováním a jednáním

Bližší informace o podmínkách členství a o činnosti ČSTZ jsou uvedeny ve stanovách

Individuální členství je určeno především zaměstnancům firem v oblasti plynových zařízení nebo soukromým osobám, jejichž hlavní náplní činnosti nebo zájmu nejsou plynová zařízení (např. správa a údržba nemovitostí). Z tohoto důvodu je nabídka služeb členům s individuálním členstvím užší ve srovnání s nabídkou služeb firemním členům. Členský příspěvek je 500 Kč ročně a je splatný do 31. 1. běžného roku nebo do 30 dnů od podání přihlášky o individuálním členství.

Firemní členství je určeno především majitelům a zaměstnancům firem, jejichž hlavní nebo nezanedbatelnou náplní činnosti nebo zájmu jsou plynová zařízení (např. projekční kanceláře, montážní firmy, servisní organizace, revizní technici atp.). Nabídka služeb členům s firemním členstvím je ve srovnání s nabídkou služeb individuálním členům širší. Výhody vyplývající z členství se vztahují na všechny zaměstnance firemního člena. Členský příspěvek závisí na velikosti firmy. Na základě přihlášky o firemním členství je zaslán návrh smlouvy o firemním členství (.doc)

Spolkové členství je určeno společenstvům, sdružením a asociacím a dalším subjektům obdobného charakteru, která mají zájem seznamovat své členy pravidelně s výsledky činnosti ČSTZ. Podmínky spolkového členství se dojednávají individuálně a s ohledem na stanovy a další interní dokumenty obou společenství. Patří mezi ně zejména možnost slev na školeních pořádaných ČSTZ nebo slev při hromadném nákupu produktů ČSTZ.

 

 

 

 

nepřihlášen
  

  KATALOG FIREM  

Zařadit firmu do
KATALOGU FIREM
ZDARMA


|  reklama  |  © ČSTZ 2024  |  webmaster  |