Titulní stránka   ČESKÉ SDRUŽENÍ PRO TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ
  Agentura ČSTZ  

Středa, 29. května 2024  

  Titulní stránka

 
Vstup:
Jméno:
Heslo:
 
 
\Atmos"
\Honeywell"
REMS
\DRÄGER"
\Junkers"
\Vaillant"
\Regulus"
\Hutira"
Katalog

FIRMY - SLUŽBY - VÝROBKY


 DOTAZNÍK
    Kraj
    Název firmy 
    Ulice  
    PSČ 
    Město - obec
    Telefon
    Fax 
    e-mail
    www

 
 služby a činnosti pro oblast plynárenství
 (prosíme zaškrtněte - popř. odstraňte - oblasti, které se Vás týkají)
 Analýza plynů a spalin  16 Měření, metrologie  31 Stavební práce 
 Automatizace, řídicí a sděl. systémy  17 Montáž  32 Svařování, pájení, řezání 
 Bezpečnost a hygiena práce  18 Odborná literatura, katalogy apod.  33 Technická a inženýrská činnost 
 Bezvýkopové technologie  19 Odborné a znalecké posudky  34 Těžba plynu 
 Cenové informace, ekonomika  20 Odorizace  35 Údržba, servis 
 Dokumentace  21 Opravy  36 Veletrhy, výstavy, konference apod. 
 Doprava, manipulace, skladování  22 Plnění lahví, zásobníků  37 Výroba, výrobci 
 Ekologie a ochrana životního prostředí  23 Poradenství  38 Vytápění 
 Energetika  24 Požární ochrana  39 Výzkum, vývoj 
 10 Informatika, komunikace, statistika  25 Předpisy, normalizace, harmonizace  40 Vzdělávání, školení 
 11 Instalace všeobecně  26 Prodej, obchod  41 Zemní práce 
 12 Izolování  27 Projektování všeobecně  42 Zkoušky, revize 
 13 Konstrukce  28 Pronájem  43 Zkušebnictví, certifikace, homologace, akreditace, 
 14 Kontroly a inspekce  29 Rekonstrukce, sanace   registrace, jakost 
 15 Likvidace odpadů  30 Rozvod plynů  A jiné......  
 
 výrobky pro oblast plynárenství
 (prosíme doplňte - popř. odstraňte - oblasti, které se Vás týkají)
 
 44 Armatury  77 Likvidace odpadů - výrobky a zařízení  110 Rozvody v kolektorech 
 45 Automobilové a železniční cisterny  78 LNG, související zařízení  111 Sanitární technika 
 46 Bateriové vozy a přepravníky  79 LPG, propan, butan a jejich směsi  112 Spalovací turbiny 
 47 Beztlak. kryogenní zásobníky a nádoby  80 Lokální spotřebiče  113 Stabilní plynové motory 
 48 Čerpadla  81 Měřicí zařízení, měřicí přístroje  114 Stavby a části staveb - výrobky a zař. 
 49 Dálkovody  82 Místní plynovody a přípojky  115 Stlačený zemní plyn (CNG), souv. zař. 
 50 Dělicí zařízení pomocí tlaku a teploty  83 Odborná literatura, katalogy apod.  116 Stroje, součásti strojů 
 51 Detekční zař., analyzátory plynů a spal.  84 Odoranty, odorizační zařízení  117 Svařování, pájení, řezání - výrob. a zař. 
 52 Dmychadla, dmychadlové stanice  85 Odpadové technologie  118 Technické plyny, související zařízení 
 53 Domovní plynovody  86 Odpařovací stanice  119 Tepelné zářiče 
 54 Doprava, manipul. a skladování  87 Ohřívače vody  120 Těsnicí materiály 
 55 Ekologie a ochrana životního prostředí  88 Palivové nádrže dopravních prostředků  121 Těžba plynu - výrobky a zařízení 
 56 Elektrická zařízení  89 Palivové články  122 Tlaková zař., výměníky, rekuperátory 
 57 Elektrolyzéry  90 Pece, průmyslová zařízení  123 Tlakové stanice v mobil. prostředcích 
 58 Generátory  91 Plnicí zařízení dopravních prostředků  124 Tlakové zásobníky stlačených plynů 
 59 Hadice a flexibilní spoje  92 Plnírny plynů  125 Tlakové zásobníky zkapal. plynů 
 60 Hořáky  93 Plynojemy  126 Tlakové stanice s mobilním zdrojem 
 61 Chemické výrobky  94 Podzemní zásobníky  127 Tlakové stanice se stabilním zdrojem 
 62 Chlazení - výrobky a zařízení  95 Pomocná zařízení, nář., přípravky apod.  128 Topidla 
 63 Instalační materiály - všeobecně  96 Použití plynu v dopravě - výrobky a zař.  129 Trubky, tvarovky a spojovací části 
 64 Izolační materiály  97 Požární ochrana  130 Velkokuchyňské spotřebiče 
 65 Kahany, svítidla  98 Prádelní zařízení  131 Výrobky a zařízení pro zemní práce 
 66 Kamna  99 Přepouštěcí stanice a zařízení  132 Výrobky z plastů 
 67 Kempingové a sportovní spotřebiče  100 Příslušenství rozvodů plynů  133 Vytápění, TUV - výrobky a zařízení 
 68 Klimatizace - výrobky a zařízení  101 Produkty proti korozi  134 Vyvíječe páry 
 69 Komb. způs. získávání tepla a el. ener.  102 Produkty pro vzdělávání, školení  135 Vzduchotechnika a větrání 
 70 Komíny, kouřovody, odtahy spalin  103 Produkty pro bezp. a hygienu práce  136 Vzduchové ohřívače, sušící zařízení 
 71 Kompresorové stanice, Kompresory  104 Průmyslové plynovody  137 Zabezpečovací zařízení 
 72 Konstrukční materiály, upevňovací tech.  105 Regulační zařízení s expanzní turbinou  138 Zařízení kanceláří, administrativa 
 73 Kontejnery. Tankery  106 Regulační řady, stanice  139 Zásobníkové ohřívače 
 74 Kotle, kotelny  107 Regulátory  140 Zkapalňovací stanice 
 75 Krby  108 Rekonstrukce, sanace - výrobky a zař.  141 Značky a tabulky pro plynová zařízení 
 76 Lahve, kartuše, sudy, nádoby  109 Rozvody technických, medicinál. plynů  A jiné......  

 

     

 

© ČSTZ 2024        webmaster    reklama