Titulní stránka   ČESKÉ SDRUŽENÍ PRO TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ
  Agentura ČSTZ  

Pondělí, 24. června 2024  

  Titulní stránka

 
Vstup:
Jméno:
Heslo:
 
 
\Atmos"
\Honeywell"
REMS
\DRÄGER"
\Junkers"
\Vaillant"
\Regulus"
\Hutira"
Novinky

Činnost ČSTZ v roce 2024
Stručná informace o činnosti Českého sdružení pro technická zařízení, z.s. v roce 2024.

 

Podáváme následující informaci o činnosti Českého sdružení pro technická zařízení, z.s. v roce 2024.
V roce 2024 proběhnou dvě největší tradiční akce:
         školení GAS 2024, hotel Černigov v Hradci Králové ve dnech 12. a 13. března 2024,
         školení ŘEKA 2024, Kulturní dům TRISIA v Třinci ve dnech 5. a 6. listopadu 2024
Kromě výše uvedených školení budou pořádány jednodenní vzdělávací akce.
Velkou pozornost budeme věnovat zabránění retroaktivní aplikace požadavků na vzdělání podle nového zákona č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení, a nařízení vlády č. 191/2022 Sb., o vyhrazených technických plynových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti, na stávající revizní techniky. Tato aplikace již vedla k nedobrovolnému ukončení činnosti řady revizních techniků, z nichž někteří vykonávali tuto činnost více než 40 let, a nyní nebudou moci pokračovat, protože se na jejich dosud vyhovující vzdělání uplatňuje retroaktivně nový zákon.
Na webové stránky budou v průběhu ledna 2024 vloženy následující nové dokumenty:
-        Speciál IS ČSTZ 67/2023 – Příprava ke zkouškám TIČR – Kotle s výkonem 50 kW a více na plynná paliva
-        Speciál IS ČSTZ 68/2023 – Příprava ke zkouškám TIČR – Průmyslové plynovody na plynná paliva kromě P, B a jejich směsí
-       Speciál IS ČSTZ 69/2023 – Příprava ke zkouškám TIČR – Pece a průmyslová tepelná zařízení bez omezení výkonu a spotřebiče na vytápění nebytových prostor s výkonem 50 kW a více, popřípadě jiné typy spotřebičů neuvedené ve skupině g1, g2 nebo g4
-        Speciál IS ČSTZ 70/2023 – Přehled předpisů pro plynová a související zařízení 2023
Jedná se o učební texty s testovými otázkami, které se používají od 1. 7. 2022 u zkoušek montérů a revizních techniků na Technické inspekci České republiky. Všechny materiály budou vydávány v elektronické podobě. Čtvrtletník Informační servis ČSTZ bude přístupný členům se službami všech kategorií (Z, I, II a III).
Další dokumenty (Speciály, publikace, podnikové technické normy apod.) budou přístupné
a)     členům ČSTZ v roce 2023 se službami kategorie I (1.500 Kč), kategorie II (2.500 Kč) a kategorie III (5.000 Kč) do 28.2.2024
b)     členům ČSTZ v roce 2024, se službami kategorie I (1.500 Kč), kategorie II (2.500 Kč) a kategorie III (5.000 Kč) do 28.2.2025
V závěru roku 2023 a počátkem roku 2024 budou všem podnikajícím fyzickým osobám a firmám, které byly v posledních třech letech členy ČSTZ, zaslány mailem zálohové faktury na členství v roce 2024. Ostatní mohou v případě zájmu o členství vyplnit online přihlášku.

 

Případné dotazy zasílejte na cstz@cstz.cz   Aktualizace: 07. 01. 2024
|  reklama  |  © ČSTZ 2024  |  webmaster  |