Titulní stránka   ČESKÉ SDRUŽENÍ PRO TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ
  Agentura ČSTZ  
Košík: 0 položek za 0 Kč >> pokladna << zrušit   Titulní stránka

 
Vstup:
Jméno:
Heslo:
 
 
\Atmos"
\Honeywell"
REMS
\DRÄGER"
\Junkers"
\Vaillant"
\Regulus"
\Hutira"
   Periodikum IS ČSTZ
IS ČSTZ 4/2020

8900

Úvodník
Slovo předsedy ČSTZ..........................................3
 
Informujeme
GAS 2021, Hradec Králové, 6.
a 7. dubna 2021....................................................4
 
Revize TPG 704 01 Odběrná plynová zařízení
a spotřebiče na plynná paliva v budovách............4
 
Prodloužení platnosti dokladů potřebných
k činnostem na vyhrazených plynových
zařízeních.............................................................5
 
Tvorba technických pravidel pro oblast
plynových a topenářských zařízení......................6
 
HUTIRA – BRNO dokončila akvizici
společnosti ATJ special.........................................6
 
Legislativa
Přehled vydaných právních předpisů...................8
 
Přehled vydaných ČSN a jejich změn
a oprav..................................................................8
 
Odborná stanoviska, dotazy a odpovědi
1. Kvalifikace svářečů...........................................9
 
2. Zprovoznění dlouho nepoužívaného
plynového kotle v provedení B...........................11
 
Komentujeme
TPG 921 03 Metody svařování PE plynovodů
a přípojek............................................................13
 
Nová ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání
vedení technického vybavení.............................13
 
Nová norma pro plynové hospodářství
čistíren odpadních vod.........................................8

 
   Aktualizace: 12. 01. 2021
|  reklama  |  © ČSTZ 2024  |  webmaster  |