Titulní stránka   ČESKÉ SDRUŽENÍ PRO TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ
  Agentura ČSTZ  

Středa, 29. června 2022  

  Titulní stránka

 
Vstup:
Jméno:
Heslo:
 
 
\Atmos"
\Honeywell"
REMS
\DRÄGER"
\Junkers"
\Vaillant"
\Regulus"
\Hutira"
Novinky

NOVÉ – 14. 6. 2022

Nový zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení
Dnem 1. července 2022 nabývá účinnosti zákon č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů. Tento zákon nahrazuje zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce.

Dnem nabytí účinnosti zákona se zároveň ruší řada souvisejících a prováděcích předpisů, včetně vyhlášky č. 85/1978 Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení a vyhlášky č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti. Tyto dva předpisy by měly být nahrazeny nařízením vlády o vyhrazených plynových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti. U návrhu nařízení proběhlo připomínkové řízení, které bylo uzavřeno a vypořádáno v květnu 2022. Ke dni 14. 6. 2022 nebyl tento prováděcí předpis publikován ve sbírce zákonů.
V článku o novém zákonu č. 250/2021 Sb. je uveden text a k nejasným ustanovením i komentář.

Celý článek naleznete zde>>>

   Aktualizace: 14. 06. 2022
|  reklama  |  © ČSTZ 2022  |  webmaster  |