Titulní stránka   ČESKÉ SDRUŽENÍ PRO TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ
  Agentura ČSTZ  

Úterý, 6. prosince 2022  

  Titulní stránka

 
Vstup:
Jméno:
Heslo:
 
 
\Atmos"
\Honeywell"
REMS
\DRÄGER"
\Junkers"
\Vaillant"
\Regulus"
\Hutira"
Novinky
Informační servis ČSTZ 4/2020

 

V posledním čísle ročníku 2020 naleznete v rubrice „informujeme“ první informaci o školení GAS 2021, které by se po loňské, nepříznivou epidemickou situací vynucené pauze, mělo uskutečnit buď ve dnech 6. a 7. dubna 2021, nebo 8. a 9. června 2021 v hotelu Černigov v Hradci Králové. Termín bude upřesněn v dostatečném předstihu.
Dále je v této rubrice informace o revizi TPG 704 01 Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách, jejímž cílem je začlenění stávajících čtyř pravidel do jednoho pravidla, které bude obsahovat společné požadavky na všechny rozvody plynu, bez ohledu na použitý materiál, a poté specifické požadavky pro jednotlivé materiály (měď, vícevrstvé trubky atd.).
 
Pro řadu montérů, servisních a revizních techniků a provozovatelů plynových zařízení bude zajímavá informace o prodloužení platnosti osvědčení, jejichž platnost končila od 12.3.2020 dále, a to až do 30.6.2021. Další informace se týká dohody Českého sdružení pro technická zařízení, Cechu topenářů a instalatérů České republiky, Česká společnosti pro svařování produktů a Asociace organizací pro stavbu plynových zařízení a protikorozní ochranu na spolupráci při tvorbě a vydávání technických pravidel praxe, a to technických pravidel řady G pro plynová zařízení (TPG) a technických pravidel řady T pro topenářská zařízení (TPT).
 
V rubrice „odborná stanoviska“ jsou dvě zajímavá stanoviska. První se týká kvalifikace svářečů plynovodů, plynovodních přípojek a domovních plynovodů z plastů. Vyvrací nesprávný názor, podle něhož svářeč nesmí provádět svářečské práce bez osvědčení o odborné způsobilosti od Technické inspekce České republiky. Tento nedomyšlený názor je totiž v rozporu s vyhláškou č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, protože vyhláška vyžaduje, aby zájemce o osvědčení vykonával po dobu nejméně jednoho roku praktickou činnost na zařízení příslušného druhu, a podle tohoto názoru je praktická činnost osobám bez osvědčení zakázána.
 
Druhé stanovisko nabízí postup při uvádění do provozu plynového kotle v provedení B po 25 letech od jeho instalace do místnosti s přívodem vzduchu ze schodišťového prostoru, včetně úprav pro jeho bezpečný provoz v souladu s aktuálními předpisy.
 
V rubrice „komentujeme“ je komentář ke třem předpisům. První je k TPG 921 03 Metody svařování PE plynovodů a přípojek. Uvedená pravidla je možno si objednat u ČSTZ. Druhý se zabývá novou ČSN EN 73 6005 Prostorové uspořádání vedení technického vybavení. Podstatně obšírnější je komentář k ČSN 75 6415 Plynové hospodářství čistíren odpadních vod.

Informační servis ČSTZ je k dispozici členům ČSTZ s kategorií služeb Z, I, II a III. Informace o členství v ČSTZ naleznete zde.
   Aktualizace: 29. 01. 2021
|  reklama  |  © ČSTZ 2022  |  webmaster  |