Titulní stránka   ČESKÉ SDRUŽENÍ PRO TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ
  Agentura ČSTZ  

Středa, 29. května 2024  

  Titulní stránka

 
Vstup:
Jméno:
Heslo:
 
 
\Atmos"
\Honeywell"
REMS
\DRÄGER"
\Junkers"
\Vaillant"
\Regulus"
\Hutira"
Novinky
PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ V BUDOVÁCH
v otázkách a odpovědích
Barevná publikace, přibližující názornou formou čtenáři základní informace z oblasti plynových zařízení. Jejím cílem je přispět formou výčtu základních činností a upozornění na povinnosti a práva při zřizování, zkoušení, kontrolách a provozu těchto zařízení určených k využití zemního plynu v budovách a tím napomoci k prevenci nehod.
Svým obsahovým a věcným zaměřením je určena pro laickou i odbornou veřejnost.
formát: B5 – rozsah: více než 500 stran – tabulky – schémata – diagramy – obrazová dokumentace

Cena pro členy ČSTZ a CTI: 380 Kč (včetně 5 % DPH)
Cena pro ostatní: 490 Kč (včetně 5 % DPH)

UPOZORNĚNÍ: Firemní členové ČSTZ se zaplacenými službami kategorie III a IV obdrží publikaci bezplatně.

V ceně není zahrnuto poštovné a balné.

Mimořádná nabídka na veletrhu Aqua-therm 2007,
konaném ve dnech 20. až 24. 11. 2007: 699 Kč (včetně 5 % DPH).

Odběrná plynová zařízení jsou základními technickými prvky pro konečné využití plynu. Setkáváme se s nimi prakticky nepřetržitě, ať už při pracovní činnosti nebo v soukromém životě. Občas se objeví na stránkách novin nebo vysílání sdělovacích prostředků, a to v tom případě, kdy se stanou součástí procesu, který ohrozil bezpečnost, zdraví a majetek. Není to tím, že by odběrná plynová zařízení byla nebezpečnější než ostatní technická zařízení. K zajištění jejich bezchybné funkce je však třeba splnit některé specifické požadavky, které bezpečný provoz vyžaduje. Na základě statistických údajů lze obecně říci, že v naprosté většině případů neselhává technika, ale lidský činitel. Podle oficiální statistiky Ministerstva vnitra ČR, generálního ředitelství hasičského záchranného sboru, je dlouhodobě podíl událostí při provozu plynových zařízení v budovách ve výši cca 80 %. Událostí se rozumí případy, kdy zemní plyn a zařízení pro jeho využití způsobilo požár, výbuch nebo nutnost technického zásahu.

Tato publikace chce napomoci řešení všech možných rizikových stavů, které v souvislosti se zřizováním a provozem odběrných plynových zařízení mohou nastat. Bylo zvoleno řešení nejčastěji se vyskytujících problémů ve formě zpracovaných otázek, odpovědí a praktických příkladů až návodů na řešení zcela konkrétní problematiky.  

 

Z OBSAHU:

 

I. ZÁKLADNÍ POJMY

IV. ČINNOSTI NA ODBĚRNÉM PLYNOVÉM ZAŘÍZENÍ

PLYNY

MONTÁŽ A OPRAVY

PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ

REVIZE, ZKOUŠKY, KONTROLY, OBSLUHA

ZÁKLADNÍ POJMY A VELIČINY

ODVZDUŠŇOVÁNÍ, ODPLYŇOVÁNÍ

OTRAVY, POŽÁRY, první pomoc

UVEDENÍ PLYNOVÉHO ZAŘÍZENÍ DO PROVOZU

ČINNOST ORGÁNů A ORGANIZACÍ, PŘEDPISY A JEJICH APLIKACE

ÚNIKY PLYNU A JEJICH VYHLEDÁVÁNÍ

PLYNÁRENSTVÍ, ODBĚR PLYNU

SPECIÁLNÍ PRÁCE NA PLYNOVODU

STATISTIKA A ZNAČKY

ZÁSADY BEZPEČNÉHO PROVOZU

II. POVINNOSTI VLASTNÍKŮ

V. SPOTŘEBIČE

POVINNOSTI, ODPOVĚDNOST A PRÁVA VLASTNÍKů a UŽIVATELů

ZÁKLADNÍ POJMY A INFORMACE

III. ODBĚRNÉ PLYNOVÉ ZAŘÍZENÍ - ROZVOD PLYNU

VĚTRÁNÍ PROSTOR S PLYNOVÝMI SPOTŘEBIČI

ZÁKLADNÍ ČÁSTI ROZVODU PLYNU

POŽADAVKY NA UMISŤOVÁNÍ SPOTŘEBIČů

ARMATURY V ROZVODU PLYNU

ZÁSADY PROVÁDĚNÍ INSTALACE, VÝMĚNY A SERVISU SPOTŘEBIČů

TRUBKY A TVAROVKY

ODVODY SPALIN ZE SPOTŘEBIČů

SPOJE POTRUBÍ

OTRAVY SPALINAMI

PLYNOVÉ HADICE A PŘIPOJOVÁNÍ SPOTŘEBIČů

VI. TISKOPISY A FORMULÁŘE

REGULACE TLAKU PLYNU

VII. PŘÍLOHOVÁ ČÁST

VEDENÍ A STAVBA PLYNOVODů

 

OCHRANA ROZVODU PLYNU PROTI POŽÁRU

 

VÝPOČET A DOKUMENTACE ROZVODU PLYNU

 

 

Publikaci lze zakoupit nebo objednat na adrese:

Agentura ČSTZ, s.r.o.,
Modřanská 96a/496,
147 00 Praha 4 Modřany

tel.:/fax: 224 941 298

e-mail: agentura@cstz.cz
   Aktualizace: 08. 03. 2022
|  reklama  |  © ČSTZ 2024  |  webmaster  |