Titulní stránka   ČESKÉ SDRUŽENÍ PRO TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ
  Agentura ČSTZ  

Čtvrtek, 21. března 2019  

  Titulní stránka

 
Vstup:
Jméno:
Heslo:
 
 
\Honeywell"
REMS
AZ-POKORNY
\DRÄGER"
\Junkers"
\Vaillant"
\Atmos"
\Regulus"
\Hutira"
Odborné akce

KARLOVY VARY - ZRUŠENO

MONTÁŽNÍ SYSTÉM Flexira xConnect PRO ROZVODY MÉDIÍ

- Školení
Termín: 6. 4. 2017

Číslo akce: 269

Bodové hodnocení OPV: 2
Rozsah akce: 1 den

Určení akce:

- projektantům projektujícím rozvody v budovách (např. plynovody, otopné a chladicí systémy, vodovody)
- zaměstnancům firem montujících a opravujících plynová zařízení
- zaměstnancům firem provozujících odběrná plynová zařízení v budovách
- majitelům a uživatelům odběrných plynových zařízení v budovách
- revizním technikům


PROGRAM ŠKOLENÍ

 

Montážní systém Flexira xConnect pro rozvody médií

8:30 – 9:00

Prezence účastníků

9:00 – 12:30 – Teoretická část

9:00 – 10:10

Předpisy pro používání nerezových ohebných trubek xConnect System k rozvodu plynu.

Prvky montážního systému nerezových ohebných trubek xConnect System pro rozvody médií (trubky, tvarovky apod.).

Ing. Miroslav Burišin – ČSTZ

10:10 – 11:20   

Podmínky pro provádění plynových instalací

-     vnější plynovody (pod úrovní terénu, vedení na povrchu vnějších konstrukcí)

-     vnitřní plynovody (na povrchu konstrukcí, rozvody v konstrukcích stěn, podlah apod., rozvody v instalačním podlaží, kanálcích, krabicích, podhledech, šachtách, za obkladem stěn apod.)

 Ing. Jiří Buchta, CSc. – ČSTZ

11:20 – 12:00

Přehled spojů a požadavky na jejich provádění, parametry montážního systému pro jeho dimenzování.

zástupce firmy Flexira s.r.o.

12:00 – 12:30     

Specifické požadavky na rozvody medií

-     pitná voda

-     solární, otopné a chladicí systémy

-     stabilní hasicí zařízení

-     jiná použití

zástupce firmy Flexira s.r.o.

13:00 – 15:00 – Praktická část

Provádění spojů a instalací.

15:00 – 15:30 – Vydání osvědčení

Závěrečná diskuze a předání Osvědčení

Lektoři:
VIZ PROGRAM

Odborný a organizační garant:

Garant: České sdružení pro technická zařízení, tel.: 224 941 298, mobil: 725 859 929

Profesní garance:
České sdružení pro technická zařízení
Modřanská 96a/496, 147 00 Praha 4, tel.: 224 941 298, mobil: 725 859 929, cstz@cstz.cz

Místo konání:
Hotel Dvorana
Chebská 394/44
360 06 Karlovy Vary

Informace a přihlášky na adrese:
České sdružení pro technická zařízení
Modřanská 96a/496,
147 00 Praha 4

Odpovědná osoba:
Ing. Miroslav BURIŠIN, tel.: 224 941 298, mobil: 725 859 929, cstz@cstz.cz


Přihlášky zasílejte do: 31. 3. 2017

Vložné (vč. DPH):
Pro člena ČSTZ: 1100 Kč
Pro nečlena ČSTZ: 1310 Kč

Účastnický poplatek zasílejte ve prospěch účtu 7398800287/0100 v.s. 06042017

Účastnický poplatek zahrnuje odborné podklady a občerstvení.


 tisk
|  reklama  |  © ČSTZ 2019  |  webmaster  |