Titulní stránka   ČESKÉ SDRUŽENÍ PRO TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ
  Agentura ČSTZ  

Čtvrtek, 21. března 2019  

  Titulní stránka

 
Vstup:
Jméno:
Heslo:
 
 
\Honeywell"
REMS
AZ-POKORNY
\DRÄGER"
\Junkers"
\Vaillant"
\Atmos"
\Regulus"
\Hutira"
Odborné akce

PLZEŇ

MONTÁŽNÍ SYSTÉM Flexira xConnect PRO ROZVODY MÉDIÍ

- Školení
Termín: 14. 3. 2017

Číslo akce: 264

Bodové hodnocení OPV: 2
Rozsah akce: 1 den

Určení akce:

- projektantům projektujícím rozvody v budovách (např. plynovody, otopné a chladicí systémy, vodovody)
- zaměstnancům firem montujících a opravujících plynová zařízení
- zaměstnancům firem provozujících odběrná plynová zařízení v budovách
- majitelům a uživatelům odběrných plynových zařízení v budovách
- revizním technikům


PROGRAM ŠKOLENÍ

POZVÁNKA + PŘIHLÁŠKA V PDF

Montážní systém Flexira xConnect pro rozvody médií
8:30 – 9:00
Prezence účastníků
9:00 – 12:30 – Teoretická část
9:00 – 10:10
Předpisy pro používání nerezových ohebných trubek xConnect System k rozvodu plynu.
Prvky montážního systému nerezových ohebných trubek xConnect System pro rozvody médií (trubky, tvarovky apod.).
Ing. Miroslav Burišin – ČSTZ
10:10 – 11:20   
Podmínky pro provádění plynových instalací
-     vnější plynovody (pod úrovní terénu, vedení na povrchu vnějších konstrukcí)
-     vnitřní plynovody (na povrchu konstrukcí, rozvody v konstrukcích stěn, podlah apod., rozvody v instalačním podlaží, kanálcích, krabicích, podhledech, šachtách, za obkladem stěn apod.)
 Ing. Jiří Buchta, CSc. – ČSTZ
11:20 – 12:00
Přehled spojů a požadavky na jejich provádění, parametry montážního systému pro jeho dimenzování.
zástupce firmy Flexira s.r.o.
12:00 – 12:30     
Specifické požadavky na rozvody medií
-     pitná voda
-     solární, otopné a chladicí systémy
-     stabilní hasicí zařízení
-     jiná použití
zástupce firmy Flexira s.r.o.
13:00 – 15:00 – Praktická část
Provádění spojů a instalací.
15:00 – 15:30 – Vydání osvědčení
Závěrečná diskuze a předání Osvědčení
Lektoři:
VIZ PROGRAM

Odborný a organizační garant:

Garant: České sdružení pro technická zařízení, tel.: 224 941 298, mobil: 725 859 929

Profesní garance:
České sdružení pro technická zařízení
Modřanská 96a/496, 147 00 Praha 4, tel.: 224 941 298, mobil: 725 859 929, cstz@cstz.cz

Místo konání:
Střední průmyslová škola stavební
Chodské náměstí 2
301 00 PLZEŇ

Informace a přihlášky na adrese:
České sdružení pro technická zařízení
Modřanská 96a/496,
147 00 Praha 4

Odpovědná osoba:
Ing. Miroslav BURIŠIN, tel.: 224 941 298, mobil: 725 859 929, cstz@cstz.cz


Přihlášky zasílejte do: 10. 3. 2017

Vložné (vč. DPH):
Pro člena ČSTZ: 1100 Kč
Pro nečlena ČSTZ: 1310 Kč

Účastnický poplatek zasílejte ve prospěch účtu 7398800287/0100 v.s. 14032017

Účastnický poplatek zahrnuje odborné podklady a občerstvení.

 
 Závazná přihláška

PLZEŇ

MONTÁŽNÍ SYSTÉM Flexira xConnect PRO ROZVODY MÉDIÍDne 14. 3. 2017


Střední průmyslová škola stavební
Chodské náměstí 2, 301 00 PLZEŇ

Příjmení, jméno, titul:**
e-mail:*
Login (pro vstup):
Heslo (pro vstup):
 Login a heslo pro vstup zadávejte pouze při jeho změně nebo při prvním vyplňování formuláře
Firma:*
Funkce ve firmě:
Ulice:*
Město:*
PSČ:*
Kódy [?]:
www
(bez http://):
tel.:
mob.:
fax:
fyzická osoba:
právnická osoba: (je nutné mít vyplněné IČ)
IČ:
DIČ:
číslo účtu:
bankovní spojení:
* nutno zadat
* na tyto údaje bude vystaven daňový doklad


Souhlasím s tím, aby mé osobní údaje uvedené na této přihlášce byly použity jednorázově pro účely tohoto semináře.
Chci být zařazen do databáze účastníků vzdělávacích akcí pro případné zasílání dalších informací v oboru a souhlasím s tím, že moje e-mailová adresa bude použita serverem www.cstz.cz pro šíření obchodních sdělení podle zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti:
ANO     NE
Potvrzení úhrady účastnického poplatku:
Potvrzujeme, že jsme uhradili dne: účastnický poplatek ve výši
člena (1100 Kč) nečlena (1310 Kč) ve prospěch účtu 7398800287/0100 v.s. 14032017

Způsob úhrady
z výše uvedeného účtu (je nutné mít vyplněné číslo účtu)
složenkou
 
code opište čísla z obrázku


 tisk
|  reklama  |  © ČSTZ 2019  |  webmaster  |