Statistiky nehod a havárií

Statistiky nehod a havárií jsou brožury vydávanéna základě dohody Českého sdružení pro technická zařízení a Ministerstva vnitra - generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru (GŘ HZS ČR). Statistické údaje shromažďované GŘ HZS ČR umožňují sledování vývoje poruch, nehod, havárií, požárů a technických zákroků a přijímání potřebných opatření, jako jsou např. změny předpisů.
V elektronické podobě je k dispozici členům s předplacenými službami kategorie I, II, III a IV vždy aktuální vydání. Na vyžádání dodáme i starší vydání.

 Statistika nehod a havárií do roku 2011
300 Kč  
 
 Statistika nehod a havárií do roku 2010
300 Kč  
 
 Statistika nehod a havárií do roku 2009
80 Kč  
 

© ČSTZ 2024