Periodikum IS ČSTZ
IS ČSTZ 3/2021

OBSAH

 
Úvodník
Slovo předsedy ČSTZ..........................................3
 
Informujeme
Sponzorovaný přístup k českým technickým
normám v oboru plynových zařízení.....................4
Roční dodávka plynových kotlů na trh v České
republice...............................................................6
Celkové množství plynu spotřebovaného
v České republice v roce 2020.............................6
 
Legislativa
Přehled vydaných právních předpisů...................8
Přehled vydaných ČSN a jejich změn
a oprav..................................................................8
 
Komentujeme
Nový zákon o bezpečnosti práce
v souvislosti s provozem vyhrazených
technických zařízení.............................................9Aktualizace: 24. 10. 2021

© ČSTZ 2024