Odborná stanoviska

Odborné stanovisko č. 261/2022 – ČSTZ
Lze vést plynovod z mědi po povrchu oplocení nebo obvodové zdi?

´

Odborná stanoviska v plnotextové podobě jsou k dispozici členům ČSTZ s předplacenými službami kategorie I, II, III a IV po přihlášení zde.
Pro bližší informace o členství ČSTZ nás kontaktujte pomocí přihlašovacího formuláře nebo našeho pracovníka 

Jméno
telefon
fax
mobil
e-mail
Burišin Miroslav
224 941 298
224 941 338
725 859 929

 

 


Datum vydání: 12. 12. 2022         Datum poslední úpravy: 09. 01. 2023

© ČSTZ 2023