Novinky
Školení GAS 2022 – Hradec Králové, 22. a 23. března 2022

 

Školení GAS 2022 se bude konat
 
v hotelu Černigov v Hradci Králové ve dnech 22. a 23. března 2022.
 
Pracovním předsednictvem ČSTZ byl schválen následující rámcový program:Nové předpisy pro výkon prací na plynovém zařízení, montáž, opravy, zkoušky a revize plynových zařízení
  • Nedostatky zjišťované orgány Technické inspekce, Inspekce práce.
  • Rozbor chyb, nedostatků a konkrétní porušení předpisů při šetření Policie a jednání soudů ČR
  • Nové technologie vytápění a použití plynu
  • Činnosti na plynovém zařízení s nutností zpracování technologických a pracovních postupů
  • Perspektiva použití zemního plynu, bioplynu a vodíku podle představ EU
  • Informace o podniknutých právních krocích k zajištění sponzorování technických pravidel pro plynová zařízení
  •  Informace o podniknutých právních krocích k řešení předpisových požadavků pro odvody spalin od plynových spotřebičů
  • Provádění prací v prostorech s nebezpečím výbuchu a požáru
  • Systém plánování, realizace, sledování a hodnocení předepsaných úkonů při provozování odběrných plynových zařízení včetně systému kontroly odstraňování zjištěných závad
Lze předpokládat, že na školení bude podána informace o novém prováděcím předpisu k zákonu č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení. Tím má být nařízení vlády, které nahradí od 1.7.2022 vyhlášku č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, a vyhlášku č. 85/1978 Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení.
 
Na této celostátní akci je očekávána velká účast pracovníků oblastních inspekcí práce a poboček Technické inspekce ČR, kterou účastníci školení vždy využívali k získání odborného názoru k problémům, s nimiž se setkávají při své činnosti.
 
Časový program, organizační pokyny a přihláška budou k dispozici na těchto webových stránkách v první polovině února.
 


Datum vydání: 06. 01. 2022         Datum poslední úpravy: 25. 03. 2022

© ČSTZ 2024