Novinky
Montážní systém Flexira Xconnect (dříve CATS) pro rozvody médií – školení na 7 místech ČR
Absolvování školení je nezbytnou podmínkou pro práci s montážním systémem Flexira Xconnect.
Celý článek zde>>>

Vlnovcové ohebné trubky z korozivzdorné oceli se staly pro své vlastnosti v minulých letech oblíbeným montážním prvkem v rozvodech plynu, pitné vody, solárního vytápění, stabilních hasicích zařízení a řady jiných médií a aplikací.

 
V případě montáže plynovodů z nerezových vlnovcových trubek je toto školení povinné (čl. 5.2.5 ČSN EN 1775 ed. 2 „Zásobování plynem – Plynovody v budovách – Nejvyšší provozní tlak ≤ 5 bar – Provozní požadavky“).
 
S ohledem na nový systém spojování trubek pomocí O‑kroužků, který nevyžaduje lisování, pořádá společnost FLEXIRA s.r.o. ve spolupráci s Českým sdružením pro technická zařízení sérii školení, na nichž budou účastníci seznámeni s oběma systémy spojování nerezových vlnovcových trubek:
 
FLEXIRA XCONNECT SYSTEM T – systém pro zakončení trubek WR lisováním, těsněno plochým těsněním.
FLEXIRA XCONNECT SYSTEM O – systém pro zakončení trubek WR bez lisování, těsněno O‑kroužky.
 
Školení je určeno jak novým zájemcům o práci s tímto systémem, tak i montérům, kteří již vlastní osvědčení na systém T a mají zájem zhotovovat i spoje pomocí O-kroužků.
 
Školení se koná v těchto městech a termínech:
 
14.3.2017
 
4.4.2017
21.3.2017
 
6.4.2017
28.3.2017
 
19.4.2017
30.3.2017
 
 
 
 
V případě zájmu se můžete přihlásit vyplněním přiložené přihlášky ve formátu PDF nebo on-line přihlášky, které naleznete na webových stránkách ČSTZ (www.cstz.cz) po kliknutí na příslušné místo školení.
 


Datum vydání: 04. 03. 2017         Datum poslední úpravy: 19. 03. 2017

© ČSTZ 2019