Titulní stránka   ČESKÉ SDRUŽENÍ PRO TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ
  Agentura ČSTZ  

Pátek, 12. července 2024  

  Titulní stránka

 
Vstup:
Jméno:
Heslo:
 
 
\Atmos"
\Honeywell"
REMS
\DRÄGER"
\Junkers"
\Vaillant"
\Regulus"
\Hutira"
Odborná stanoviska
Odborné stanovisko č. 268/2023 – ČSTZ
V současné době probíhá po asi padesáti letech v panelových domech rozsáhlá rekonstrukce plynovodů. Narážíme přitom na problematiku prostupů nově instalovaných plynovodů v bytových jádrech panelových domů. Jedním z největších problémů je dodržení požární odolnosti nejméně 90 minut podle TPG 704 01, neboť tomuto požadavku nevyhovuje žádná pěna. Tento požadavek však postrádá technické opodstatnění, když asi 20 cm vedle prostupuje například kanalizační nebo vodovodní potrubí nebo větrací šachta s nulovou požární odolností (viz obrázek).
Z tohoto důvodu se nám jako optimální z bezpečnostního i ekonomického hlediska jeví řešení prostupu za pomoci certifikované korugované trubky Alpexgas a protipožární pěny. Cenově přijatelná korugovaná trubka je vytažena až téměř k plynoměru, má žlutou barvu, indikující plynovodní potrubí, a umožňuje snadnou manipulaci. Jediným mínusem je požární odolnost nesplňující požadavek TPG 704 01.
Odborné stanovisko naleznete zde>>>


´

Odborná stanoviska v plnotextové podobě jsou k dispozici členům ČSTZ s předplacenými službami kategorie I, II, III a IV po přihlášení zde.
Pro bližší informace o členství ČSTZ nás kontaktujte pomocí přihlašovacího formuláře nebo našeho pracovníka 

Jméno
telefon
fax
mobil
e-mail
Burišin Miroslav
224 941 298
224 941 338
725 859 929

 

    Aktualizace: 30. 06. 2024
|  reklama  |  © ČSTZ 2024  |  webmaster  |