Titulní stránka   ČESKÉ SDRUŽENÍ PRO TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ
  Agentura ČSTZ  

Čtvrtek, 13. května 2021  

  Titulní stránka

 
Vstup:
Jméno:
Heslo:
 
 
\Honeywell"
REMS
Flexira
\DRÄGER"
\Junkers"
\Vaillant"
\Atmos"
\Regulus"
\Hutira"
Odborná stanoviska
Odborné stanovisko č. 245/2019 – ČSTZ
V průmyslovém objektu jsou dvě plynové kotelny II. kategorie. Hlavní uzávěr plynu je v kiosku na fasádě budovy. Rozvod plynu dimenze DN 32 do obou kotelen je navržen o přetlaku 300 kPa. Každá kotelna má vlastní havarijní uzávěr plynu v kiosku u HUP s vazbou na detekci plynu v příslušné kotelně a elektrickou požární signalizaci (EPS). Rozvod plynu je podle ČSN EN 15001-1. Potrubí navrhujeme ocelové z podélně svařovaných trubek pro tlakové účely s certifikátem 3.1, materiál P235 T1, spoje potrubí svařované WPS, WPQR.
Na potrubí nebudou žádné rozebíratelné spoje. Potrubí je vedené pod stropem kotelny, kde je chráněné polohou proti mechanickému poškození.
Zákazník si přeje, aby výpadek jedné kotelny neovlivnil provoz druhé kotelny.
Je možné vést potrubí plynu přes jednu kotelnu do té druhé kotelny?
Uvědomuji si, že kdyby došlo k úniku plynu z potrubí procházející 1. kotelnou, zavře detekce havarijní uzávěr 1. kotelny ale plyn bude unikat z potrubí pro 2. kotelnu dál.

´

Odborná stanoviska v plnotextové podobě jsou k dispozici členům ČSTZ s předplacenými službami kategorie I, II, III a IV po přihlášení zde.
Pro bližší informace o členství ČSTZ nás kontaktujte pomocí přihlašovacího formuláře nebo našeho pracovníka 

Jméno
telefon
fax
mobil
e-mail
Burišin Miroslav
224 941 298
224 941 338
725 859 929

 

    Aktualizace: 14. 06. 2020
|  reklama  |  © ČSTZ 2021  |  webmaster  |