Titulní stránka   ČESKÉ SDRUŽENÍ PRO TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ
  Agentura ČSTZ  

Úterý, 6. prosince 2022  

  Titulní stránka

 
Vstup:
Jméno:
Heslo:
 
 
\Atmos"
\Honeywell"
REMS
\DRÄGER"
\Junkers"
\Vaillant"
\Regulus"
\Hutira"
Novinky
Je možno instalovat měděné lisované potrubí ve větraném světlíku o rozměrech 2000 x 500 mm? Pokud ano, musí být potrubí opatřeno izolací MIRELON?
Vyšla nová technická pravidla popisující metody svařování PE plynovodů a přípojek.
Objednat možno zde>>>

.
Musí mít osoby zhotovující lisované spoje na potrubí z nerezové a uhlíkové oceli zvláštní školení?
V obci má být vybudovaná tlaková kanalizace. V jednom místě ji lze uložit v souběhu ve vzdálenosti 0,5 m až 0,6 m od středotlakého plynovodu. Provozovatel plynovodu s uložením tlakové kanalizace nesouhlasí z důvodu nedodržení vzdálenosti mezi oběma úložnými zařízeními, stanovenými prostorovou normou, a z důvodu, že zemní práce budou probíhat v ochranném pásmu plynovodu.
Je možno nalézt nějaké technické řešení, které by umožnilo uložení tlakové kanalizace v této vzdálenosti od středotlakého plynovodu?
V bytovém domě došlo nedávno k situaci, kdy někdo uzavřel hlavní uzávěr plynu, aniž o tom informoval představenstvo společenství vlastníků jednotek. Naštěstí nikoho nenapadlo, po zjištění, že mu nefunguje plynový sporák nebo plynový průtokový ohřívač vody, znovu otevřít hlavní uzávěr plynu.
Moje dotazy jsou:
Kdo a v jakém případě může uzavřít hlavní uzávěr plynu?
Kdo a za jakých podmínek smí otevřít hlavní uzávěr plynu?
Musí být postup a podmínky při uzavírání a otevírání hlavního uzávěru plynu uvedeny v nějakém dokumentu, např. ve stanovách společenství vlastníků jednotek?

Odborné stanovisko naleznete zde>>>

Lze vést měděné lisované plynové potrubí uvnitř budovy pod omítkou? Dle TPG 700 01 je to možné, avšak ČSN EN 1775 doporučuje, aby lisované spoje byly umístěny ve větraných a přístupných místech. Český předpis je tak nepřípustně benevolentnější než evropská norma.
Jak má postupovat RT, zjistí-li připojení varné desky nebo plynového sporáku plynovou hadicí, která neodolá teplotě 650 °C po dobu 30 minut, když nejsou viditelné známky poškození, ale na vstupu plynu do hadice není instalována protipožární a nadprůtoková pojistka, jak požaduje TPG 704 01.
Dodavatel plynu rekonstruuje plynovodní přípojku až k hlavnímu uzávěru plynu ve sklepě domu. Požaduje, abych stávající kuželový kohout nahradil na své náklady kulovým uzávěrem s protipožární armaturou. Prý to požadují aktuální předpisy.
Má dodavatel plynu pravdu?
V průmyslovém objektu jsou dvě plynové kotelny II. kategorie. Hlavní uzávěr plynu je v kiosku na fasádě budovy. Rozvod plynu dimenze DN 32 do obou kotelen je navržen o přetlaku 300 kPa. Každá kotelna má vlastní havarijní uzávěr plynu v kiosku u HUP s vazbou na detekci plynu v příslušné kotelně a elektrickou požární signalizaci (EPS). Rozvod plynu je podle ČSN EN 15001-1. Potrubí navrhujeme ocelové z podélně svařovaných trubek pro tlakové účely s certifikátem 3.1, materiál P235 T1, spoje potrubí svařované WPS, WPQR.
Na potrubí nebudou žádné rozebíratelné spoje. Potrubí je vedené pod stropem kotelny, kde je chráněné polohou proti mechanickému poškození.
Zákazník si přeje, aby výpadek jedné kotelny neovlivnil provoz druhé kotelny.
Je možné vést potrubí plynu přes jednu kotelnu do té druhé kotelny?
Uvědomuji si, že kdyby došlo k úniku plynu z potrubí procházející 1. kotelnou, zavře detekce havarijní uzávěr 1. kotelny ale plyn bude unikat z potrubí pro 2. kotelnu dál.
Na plynové kotelně v Ostravě se dvěma kotly – Thermona Therm, DUO 50 T o výkonu 18-49 kW, které mají odkouření přes obvodovou zeď, chceme provést výměnu uvedených kotlů. Kotle jsou v provozu asi 20 let. Uvedená kotelna je součástí objektu a slouží pro jeho vytápění.
V objektu jsou restaurace, fitcentrum, sklad, Česká pošta atd. Nejedná se o bytový dům. Nejbližší objekt – panelový bytový dům je vzdálen více než 15 m.
Stávající kotle chceme nahradit kondenzačními kotly Viessmann – Vitodens 200-W, 12-49 kW. Odkouření chceme zachovat přes obvodovou zeď. Je to možné?
Odborné stanovisko naleznete zde>>>


 
(3/34)
nepřihlášen
  

  KATALOG FIREM  

Zařadit firmu do
KATALOGU FIREM
ZDARMA


|  reklama  |  © ČSTZ 2022  |  webmaster  |