Titulní stránka   ČESKÉ SDRUŽENÍ PRO TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ
  Agentura ČSTZ  

Středa, 28. září 2022  

  Titulní stránka

 
Vstup:
Jméno:
Heslo:
 
 
\Atmos"
\Honeywell"
REMS
\DRÄGER"
\Junkers"
\Vaillant"
\Regulus"
\Hutira"
Novinky

NOVÉ – 18. 9. 2022

Školení pracovníků v oboru plynových zařízení Řeka 2022 – Třinec 8. a 9. listopadu 2022
Letošní ročník této celostátní akce se koná v Třinci ve dnech 8. až 9. listopadu 2022.
Hlavním tématem bude nová legislativa v oblasti vyhrazených technických zařízení – zákon č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce při provozu vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů, a nařízení vlády č. 191/2022 Sb., o vyhrazených plynových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti, s níž Vás ve svých přednáškách seznámí odborníci z oblastních inspekcí práce a Technické inspekce České republiky. Této problematice bude dán velký prostor v diskusi v rámci odborného programu. S ohledem na skutečnost, že na této akci je očekávána velká účast pracovníků z prakticky všech oblastních inspekcí práce a poboček Technické inspekce ČR, budete mít příležitost diskutovat nejen s nimi, ale i s kolegy nejen o přednášené problematice, ale i o problémech, s nimiž se setkáváte při své činnosti.

Časový harmonogram školení, organizační pokyny a přihlášku naleznete zde>>>.

   Aktualizace: 18. 09. 2022
|  reklama  |  © ČSTZ 2022  |  webmaster  |