Titulní stránka   ČESKÉ SDRUŽENÍ PRO TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ
  Agentura ČSTZ  

Pátek, 12. července 2024  

  Titulní stránka

 
Vstup:
Jméno:
Heslo:
 
 
\Atmos"
\Honeywell"
REMS
\DRÄGER"
\Junkers"
\Vaillant"
\Regulus"
\Hutira"
Odborné akce

Odborné školení systémů COMAP MultiSkin Gas – OLOMOUC

- Školení
Termín: 4. 10. 2022

Číslo akce: 309

Bodové hodnocení OPV: 2
Rozsah akce: 1 den

Určení akce: - projektantům navrhujícím plynovody v budovách
- zaměstnancům firem montujících a opravujících plynová zařízení
- zaměstnancům firem provozujících odběrná plynová zařízení v budovách
- revizním technikům

 

POZVÁNKA V PDF

8:30 – 9:00

Prezence účastníků
 
9:00 – 9:40
Změny v předpisech pro projektování, stavbu a montáž plynovodů z vícevrstvých trubek podle PTN 704 08 verze 1.2, platnost od 1. 1. 2020
(Požadavky na instalace ve specifikovaných případech vedení plynovodů, nové požadavky požárních předpisů pro prostupy plynovodů stavebními konstrukcemi apod.)
Ing. Jiří Buchta, CSc. – ČSTZ
 
9:40 – 10:40
Informace o šetřených případech pochybení při projektování odběrných plynových zařízení v budovách v posledním období
(Měření plynu, regulace plynu, rozvod plynu, připojování a provoz spotřebičů.)
Ing. Jiří Buchta, CSc. – ČSTZ
 
10:40 – 11:00
Přestávka na občerstvení
 
11:00 – 11:45
Nové předpisy v oblasti plynových zařízení vydané v letech 2020 a 2022
(zákon č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení nařízení vlády č. 191/2022 Sb., o vyhrazených technických plynových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti)
Ing. Miroslav Burišin – ČSTZ
 
11:45 – 12:45
Některá odborná stanoviska ČSTZ, vydaná v minulém období (Je možno instalovat měděné lisované potrubí ve větraném světlíku? Musí mít osoby zhotovující lisované spoje na potrubí z nerezové a uhlíkové oceli zvláštní školení? Jaké právní, technické a kvalifikační požadavky musí být splněny při montáži sestav vlnovcových ohebných trubek z korozivzdorné oceli pro rozvod plynu v budovách? Lze vést plynovod z mědi po povrchu oplocení nebo obvodové zdi?)
Ing. Miroslav Burišin – ČSTZ
 
12.45 – 13:30
Oběd
 
13:30 – 15:30
Praktické zkušenosti z provádění plynových instalací ze systému MultiSKIN GAS
(Řešení specifických problémů při montáži a vedení plynu, nejčastější nedostatky při prováděných instalacích, nové požadavky na použité prvky, nástroje, nářadí a postupy. NOVINKY v nabídce COMAP – prvky systému MultiSkin GAS, bezpečnostní prvky pro rozvod plynu, armatury pro rozvody plynu a vytápění.)
Zástupce firmy COMAP
Lektoři:
dle programu

Odborný a organizační garant:

Garant: České sdružení pro technická zařízení, tel.: 224 941 298, mobil: 725 859 929

Profesní garance:
České sdružení pro technická zařízení
Modřanská 96a/496, 147 00 Praha 4, tel.: 224 941 298, mobil: 725 859 929, cstz@cstz.cz

Místo konání:
Ptáček – velkoobchod, a.s.
Průmyslová 962/20
779 00 OLOMOUC

Informace a přihlášky na adrese:
České sdružení pro technická zařízení
Modřanská 96a/496,
147 00 Praha 4

Odpovědná osoba:
BURIŠIN Miroslav, Ing., tel.: 224 941 298, mobil: 725 859 929, cstz@cstz.cz


Přihlášky zasílejte do: 3. 10. 2022

Doplňující informace:
Zájemci o osvědčení pro montáž systému MultiSKIN GAS mohou získat tento doklad v rámci školení. Toto osvědčení je nezbytnou podmínkou ČSN EN 1775 ed. 2 „Zásobování plynem – Plynovody v budovách – Nejvyšší provozní tlak ≤ 5 bar – Provozní požadavky“ pro montáž domovních plynovodů z prvků tohoto systému.

Vložné (vč. DPH):
Pro člena ČSTZ: 1300 Kč
Pro nečlena ČSTZ: 1450 Kč

Účastnický poplatek zasílejte ve prospěch účtu 7398800287/0100 v.s. 04102022

Účastnický poplatek zahrnuje odborné podklady a občerstvení.

 
 Závazná přihláška

Odborné školení systémů COMAP MultiSkin Gas – OLOMOUCDne 4. 10. 2022


Ptáček – velkoobchod, a.s.
Průmyslová 962/20, 779 00 OLOMOUC

Příjmení, jméno, titul:**
e-mail:*
Login (pro vstup):
Heslo (pro vstup):
 Login a heslo pro vstup zadávejte pouze při jeho změně nebo při prvním vyplňování formuláře
Firma:*
Funkce ve firmě:
Ulice:*
Město:*
PSČ:*
Kódy [?]:
www
(bez http://):
tel.:
mob.:
fax:
fyzická osoba:
právnická osoba: (je nutné mít vyplněné IČ)
IČ:
DIČ:
číslo účtu:
bankovní spojení:
* nutno zadat
* na tyto údaje bude vystaven daňový doklad


Souhlasím s tím, aby mé osobní údaje uvedené na této přihlášce byly použity jednorázově pro účely tohoto semináře.
Chci být zařazen do databáze účastníků vzdělávacích akcí pro případné zasílání dalších informací v oboru a souhlasím s tím, že moje e-mailová adresa bude použita serverem www.cstz.cz pro šíření obchodních sdělení podle zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti:
ANO     NE
Potvrzení úhrady účastnického poplatku:
Potvrzujeme, že jsme uhradili dne: účastnický poplatek ve výši
člena (1300 Kč) nečlena (1450 Kč) ve prospěch účtu 7398800287/0100 v.s. 04102022

Způsob úhrady
z výše uvedeného účtu (je nutné mít vyplněné číslo účtu)
složenkou
 


 tisk
|  reklama  |  © ČSTZ 2024  |  webmaster  |