Titulní stránka   ČESKÉ SDRUŽENÍ PRO TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ
  Agentura ČSTZ  

Pátek, 18. ledna 2019  

  Titulní stránka

 
Vstup:
Jméno:
Heslo:
 
 
\Honeywell"
REMS
AZ-POKORNY
\DRÄGER"
\Junkers"
\Vaillant"
\Atmos"
\Regulus"
\Hutira"
Odborné akce

BRNO - ZRUŠENO

Provádění prací na plynovodech pod přetlakem plynu. Postupy v případech havarijního úniku plynu. Bezúnikové technologie v rozvodu plynu

- Školení
Termín: 28. 2. 2018

Číslo akce: 283

Bodové hodnocení OPV: 2
Rozsah akce: 1 den

Určení akce:

- montážním, instalačním a servisním firmám zajišťujícím práce na rozvodech plynu
- revizním technikům PZ


PROGRAM SEMINÁŘE

 
 
8:30 – 9:00
Prezence účastníků
 
9:00 – 10:00
Předpisové požadavky na provádění prací na plynovodech pod přetlakem plynu. Provádění prací podle kategorie plynovodů, odborná způsobilost, požadované dokumenty, bezpečnostní opatření při provádění prací.
Ing. Miroslav Burišin – ČSTZ
 
10:00 – 11:00
Rozbor pochybení při znaleckém šetření provádění prací na plynovodech pod přetlakem plynu, výsledky šetření konkrétních případů poruch, nehod a havarií Policií ČR a Soudy ČR. Postupy v havarijních situacích, stanovení bezpečnostních pásem a opatření při úniku plynu
Ing. Jiří Buchta, CSc. – ČSTZ
 
11:00 – 12:00
Certifikace prováděcích subjektů. Požadavky na školení a odbornou způsobilost zaměstnanců, udržování systému jakosti, technologické postupy a zajištění technického vybavení.
Jan Salavec – ČSSP
 
12.00 – 12:45
OBĚD
 
12:45 – 14:30
Přehled konkrétních technických zařízení a postupů použití bezúnikových technologií na jednotlivých kategoriích plynovodů. Technické parametry zařízení, dokumentace prací, řešení rizik u jednotlivých procesů.
Ing. Lubomír Šimáček – FASTRA s.r.o.
 
14:30 – 15:00
DISKUZE – ZÁVĚR
Lektoři:
dle programu

Odborný a organizační garant:

Garant: České sdružení pro technická zařízení, tel.: 224 941 298, mobil: 725 859 929

Profesní garance:
České sdružení pro technická zařízení
Modřanská 96a/496, 147 00 Praha 4, tel.: 224 941 298, mobil: 725 859 929, cstz@cstz.cz

Místo konání:
Hotel Žebětínský Dvůr
Křivánkovo náměstí 33a
641 00 BRNO

Informace a přihlášky na adrese:
České sdružení pro technická zařízení
Modřanská 96a/496,
147 00 Praha 4

Odpovědná osoba:
BURIŠIN Miroslav, Ing., tel.: 224 941 298, mobil: 725 859 929, cstz@cstz.cz


Přihlášky zasílejte do: 21. 2. 2018

Vložné (vč. DPH):
Pro člena ČSTZ: 1280 Kč
Pro nečlena ČSTZ: 1680 Kč

Účastnický poplatek zasílejte ve prospěch účtu 7398800287/0100 v.s. 28022018

Vložné obsahuje
1) Přístup k odborným materiálům souvisejícím s přednáškou školení.
2) Osvědčení o absolvování školení na jméno účastníka. tisk
|  reklama  |  © ČSTZ 2019  |  webmaster  |