Titulní stránka   ČESKÉ SDRUŽENÍ PRO TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ
  Agentura ČSTZ  

Pátek, 18. ledna 2019  

  Titulní stránka

 
Vstup:
Jméno:
Heslo:
 
 
\Honeywell"
REMS
AZ-POKORNY
\DRÄGER"
\Junkers"
\Vaillant"
\Atmos"
\Regulus"
\Hutira"
Odborné akce

OSTRAVA

Provádění prací na plynovodech pod přetlakem plynu. Postupy v případech havarijního úniku plynu. Bezúnikové technologie v rozvodu plynu

- Školení
Termín: 27. 2. 2018

Číslo akce: 282

Bodové hodnocení OPV: 2
Rozsah akce: 1 den

Určení akce:

- montážním, instalačním a servisním firmám zajišťujícím práce na rozvodech plynu
- revizním technikům PZ


 PROGRAM SEMINÁŘE

 
8:30 – 9:00
Prezence účastníků
 
9:00 – 10:00
Předpisové požadavky na provádění prací na plynovodech pod přetlakem plynu. Provádění prací podle kategorie plynovodů, odborná způsobilost, požadované dokumenty, bezpečnostní opatření při provádění prací.
Ing. Miroslav Burišin – ČSTZ
 
10:00 – 11:00
Rozbor pochybení při znaleckém šetření provádění prací na plynovodech pod přetlakem plynu, výsledky šetření konkrétních případů poruch, nehod a havarií Policií ČR a Soudy ČR. Postupy v havarijních situacích, stanovení bezpečnostních pásem a opatření při úniku plynu
Ing. Jiří Buchta, CSc. – ČSTZ
 
11:00 – 12:00
Certifikace prováděcích subjektů. Požadavky na školení a odbornou způsobilost zaměstnanců, udržování systému jakosti, technologické postupy a zajištění technického vybavení.
Jan Salavec – ČSSP
 
12.00 – 12:45
OBĚD
 
12:45 – 14:30
Přehled konkrétních technických zařízení a postupů použití bezúnikových technologií na jednotlivých kategoriích plynovodů. Technické parametry zařízení, dokumentace prací, řešení rizik u jednotlivých procesů.
Ing. Lubomír Šimáček – FASTRA s.r.o.
 
14:30 – 15:00
DISKUZE – ZÁVĚR
Lektoři:
dle programu

Odborný a organizační garant:

Garant: České sdružení pro technická zařízení, tel.: 224 941 298, mobil: 725 859 929

Profesní garance:
České sdružení pro technická zařízení
Modřanská 96a/496, 147 00 Praha 4, tel.: 224 941 298, mobil: 725 859 929, cstz@cstz.cz

Místo konání:
BEST WESTERN Hotel VISTA
Kpt. Vajdy 3046/2
700 30 Ostrava - Zábřeh

Informace a přihlášky na adrese:
České sdružení pro technická zařízení
Modřanská 96a/496,
147 00 Praha 4

Odpovědná osoba:
BURIŠIN Miroslav, Ing., tel.: 224 941 298, mobil: 725 859 929, cstz@cstz.cz


Přihlášky zasílejte do: 20. 2. 2018

Vložné (vč. DPH):
Pro člena ČSTZ: 1280 Kč
Pro nečlena ČSTZ: 1680 Kč

Účastnický poplatek zasílejte ve prospěch účtu 7398800287/0100 v.s. 27022018

Vložné obsahuje
1) Přístup k odborným materiálům souvisejícím s přednáškou školení
2) Osvědčení o absolvování školení na jméno účastníka.


 
 Závazná přihláška

OSTRAVA

Provádění prací na plynovodech pod přetlakem plynu. Postupy v případech havarijního úniku plynu. Bezúnikové technologie v rozvodu plynuDne 27. 2. 2018


BEST WESTERN Hotel VISTA
Kpt. Vajdy 3046/2, 700 30 Ostrava - Zábřeh

Příjmení, jméno, titul:**
e-mail:*
Login (pro vstup):
Heslo (pro vstup):
 Login a heslo pro vstup zadávejte pouze při jeho změně nebo při prvním vyplňování formuláře
Firma:*
Funkce ve firmě:
Ulice:*
Město:*
PSČ:*
Kódy [?]:
www
(bez http://):
tel.:
mob.:
fax:
fyzická osoba:
právnická osoba: (je nutné mít vyplněné IČ)
IČ:
DIČ:
číslo účtu:
bankovní spojení:
* nutno zadat
* na tyto údaje bude vystaven daňový doklad


Souhlasím s tím, aby mé osobní údaje uvedené na této přihlášce byly použity jednorázově pro účely tohoto semináře.
Chci být zařazen do databáze účastníků vzdělávacích akcí pro případné zasílání dalších informací v oboru a souhlasím s tím, že moje e-mailová adresa bude použita serverem www.cstz.cz pro šíření obchodních sdělení podle zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti:
ANO     NE
Potvrzení úhrady účastnického poplatku:
Potvrzujeme, že jsme uhradili dne: účastnický poplatek ve výši
člena (1280 Kč) nečlena (1680 Kč) ve prospěch účtu 7398800287/0100 v.s. 27022018

Způsob úhrady
z výše uvedeného účtu (je nutné mít vyplněné číslo účtu)
složenkou
 
code opište čísla z obrázku


 tisk
|  reklama  |  © ČSTZ 2019  |  webmaster  |