Titulní stránka   ČESKÉ SDRUŽENÍ PRO TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ
  Agentura ČSTZ  

Úterý, 23. dubna 2019  

  Titulní stránka

 
Vstup:
Jméno:
Heslo:
 
 
\Honeywell"
REMS
AZ-POKORNY
\DRÄGER"
\Junkers"
\Vaillant"
\Atmos"
\Regulus"
\Hutira"
Odborné akce

LIBEREC

Seminář 2018 k aktuální problematice plynových zařízení

- Školení
Termín: 7. 2. 2018

Číslo akce: 277

Bodové hodnocení OPV: 2
Bodové hodnocení ČKAIT: 1
Rozsah akce: 1 den

Určení akce:

- montážním, instalačním a servisním firmám zajišťujícím práce v oblasti odběrných plynových zařízení v budovách
- revizním technikům PZ s osvědčením F, G
- projektantům zajišťujícím projektování odběrných plynových zařízení v budovách
- zaměstnancům firem montujících a opravujících plynová zařízení
- provozovatelům odběrných plynových zařízení v budovách

PROGRAM SEMINÁŘE
 
 
8:30 – 9:00
Prezence účastníků
 
9:00 – 9:40
Změny v předpisech pro projektování, stavbu a montáž plynovodů z vícevrstvých trubek podle PTN 704 05 verze 1.3, platnost od 1. 10. 2017
(Požadavky na instalace ve specifikovaných případech vedení plynovodů, nové požadavky požárních předpisů pro prostupy plynovodů stavebními konstrukcemi apod.)
Ing. Jiří Buchta, CSc. – ČSTZ
 
9:40 – 10:20
Informace o šetřených případech pochybení při projektování odběrných plynových zařízení v budovách v posledním období
 (Měření plynu, regulace plynu, rozvod plynu, připojování a provoz spotřebičů.)
Ing. Jiří Buchta, CSc. – ČSTZ
 
10:20 – 10:45
Přestávka na občerstvení
 
10:45 – 11:30
Nové předpisy v oblasti plynových zařízení vydané v letech 2016 a 2017
(Nejdůležitější změny. Kdy se před plynoměr musí instalovat protipožární pojistka. Podmínky pro umísťování detektorů hořlavých plynů. Požadavky na instalaci tmavých a světlých zářičů. Plynovody a přípojky z polyethylenu. Bioplynové stanice.)
Ing. Miroslav Burišin – ČSTZ
 
11:30 – 12:15
Systémové prvky pro kontrolu, detekci a uzavírání plynu
(NOVINKY v nabídce IVAR CS – plynové filtry, elektromagnetické ventily s manuálním nebo automatickým otevřením. Detektory koncentrace zemního plynu a CO, armatury pro rozvody a uzavírání plynu s integrovanou tlakovou zátkou.)
Miroslav Kotrouš – IVAR CS
 
12.15 – 13:00
Oběd
 
13:00 – 13:45
Požadavky při znovuuvádění plynového zařízení do provozu
(Kdy je nutno provést před opětovným uvedením do provozu zkoušku pevnosti i těsnosti a kdy postačí jen zkouška těsnosti? Musí být provedena vždy provozní revize? Kdy se postupuje podle TPG 704 01 „Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách“ a kdy je nutno respektovat i TPG 800 03 „Připojování odběrných plynových zařízení a jejich uvádění do provozu“?)
Ing. Miroslav Burišin – ČSTZ
 
13.45
Diskuze – závěr
 
Lektoři:
dle programu

Odborný a organizační garant:

Garant: České sdružení pro technická zařízení, tel.: 224 941 298, mobil: 725 859 929

Garant: Ivar CS spol. s r.o.

Profesní garance:
České sdružení pro technická zařízení
Modřanská 96a/496, 147 00 Praha 4, tel.: 224 941 298, mobil: 725 859 929, cstz@cstz.cz

Místo konání:
Clarion Grandhotel Zlatý Lev
Gutenbergova 3
460 05 Liberec

Informace a přihlášky na adrese:
České sdružení pro technická zařízení
Modřanská 96a/496,
147 00 Praha 4

Odpovědná osoba:
BURIŠIN Miroslav, Ing., tel.: 224 941 298, mobil: 725 859 929, cstz@cstz.cz


Přihlášky zasílejte do: 31. 1. 2018

Vložné (vč. DPH):
Pro člena ČSTZ: 980 Kč
Pro nečlena ČSTZ: 1180 Kč

Účastnický poplatek zasílejte ve prospěch účtu 7398800287/0100 v.s. 07022018

Vložné zahrnuje
1) Odborné materiály související s přednáškou školení na datovém nosiči.
2) Osvědčení o absolvování školení na jméno účastníka.


 
 Závazná přihláška

LIBEREC

Seminář 2018 k aktuální problematice plynových zařízeníDne 7. 2. 2018


Clarion Grandhotel Zlatý Lev
Gutenbergova 3, 460 05 Liberec

Příjmení, jméno, titul:**
e-mail:*
Login (pro vstup):
Heslo (pro vstup):
 Login a heslo pro vstup zadávejte pouze při jeho změně nebo při prvním vyplňování formuláře
Firma:*
Funkce ve firmě:
Ulice:*
Město:*
PSČ:*
Kódy [?]:
www
(bez http://):
tel.:
mob.:
fax:
fyzická osoba:
právnická osoba: (je nutné mít vyplněné IČ)
IČ:
DIČ:
číslo účtu:
bankovní spojení:
* nutno zadat
* na tyto údaje bude vystaven daňový doklad


Souhlasím s tím, aby mé osobní údaje uvedené na této přihlášce byly použity jednorázově pro účely tohoto semináře.
Chci být zařazen do databáze účastníků vzdělávacích akcí pro případné zasílání dalších informací v oboru a souhlasím s tím, že moje e-mailová adresa bude použita serverem www.cstz.cz pro šíření obchodních sdělení podle zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti:
ANO     NE
Potvrzení úhrady účastnického poplatku:
Potvrzujeme, že jsme uhradili dne: účastnický poplatek ve výši
člena (980 Kč) nečlena (1180 Kč) ve prospěch účtu 7398800287/0100 v.s. 07022018

Způsob úhrady
z výše uvedeného účtu (je nutné mít vyplněné číslo účtu)
složenkou
 
code opište čísla z obrázku


 tisk
|  reklama  |  © ČSTZ 2019  |  webmaster  |